Sastavili smo vam kratku listu 10 brodskih termina (pojmova), koji se koriste na jedrilici, za početnike. Ako ste upravo krenuli na vaše prvo jedrenje ovi korisni termini mogu da vam posluže za bolji pregled osnova jedrenja sa kojima je neophodno da se upoznate. Dalje znanje ćete lakše steći, kao posada, uz praktično iskustvo tokom plovidbe.

aJedrenje u Grčkoj - vredna posada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Krma – Zadnji deo jedrilice se naziva krma. Ukoliko se nešto ili neko nalazi na zadnjem delu broda kažemo da je nešto ili neko na krmi. Ili kada se, recimo, jedrilica kreće unazad, ne koristimo termin koji se upotrebljava u vožnji automobila “ide u rikverc” već kažemo ide krmom. Takođe i kada nam duva vetar u leđa kažemo vetar u krmu.

2. Pramac – Prednji deo nazivamo pramac. Poznavanje gde se nalazi pramac je važno i neophodno za spoznaju i razumevanje druga dva najčešća brodska termina: port (leva strana od pramca) i starboard (desna strana od pramca), odnosno levi i desni bok broda.

3. Port side – Port je uvek leva strana broda kada ste okrenuti ka pramcu. Iz razloga što upotreba termina “levo” i “desno” može postati zbunjujuća i stvoriti konfuziju u komunikaciji posade kada se koristi na otvorenom moru termin port koristimo kako bi utvrdili koja je leva strana broda u odnosu na pramac, ili prednji deo broda.

4. Starboard – je uvek desna strana broda kada ste okrenuti ka pramcu. Kao što smo već naveli da termini “desno” i “levo” na brodu mogu izazvati konfuziju, starboard je termin koji se upotrebljava da bi se definisala desna strana broda. Primer: ukoliko se jedan član posade nalazi na brodu okrenut ka pramcu i gleda u drugog člana posade koji je okrenut ka krmi njihovo levo i desno nije isto tako da u komunikaciji može doći do zabune korišćenjem tih termina. Ali kad upotrabe termin starboard svima je jasno koja je to strana ili bok broda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zavetrina – je pravac suprotan od pravca iz kojeg trenutno vetar duva (pravac vetra).

6. U pravcu vetra – pravac iz kojeg trenutno dolazi vetar, termin “u pravcu vetra” je suprotno od zavetrine (suprotan pravac od pravca vetra). Jedrilice su sklone da se kreću sa vetrom što čini pojam u pravcu vetra bitan jedriličarski termin.

7. Bum (boom) – je horizontalni deo jarbola koji se proteže od donjeg dela glavnog jarbola ka krmi. Podešavanje buma u pravcu vetra je način na koji je jedrilica u stanju da iskoristi moć vetra u cilju da se kreće napred ili nazad.

8. Kormilo (rudder) – Smešteno ispod broda na krmi, kormilo je pljosnati ravan komad drveta, fiberglasa ili metala koji se koristi za usmeravanje plovila (jedrilice). Veće jedrilice kontrolišu kormilo preko volana, koji takođe nazivamo kormilo, dok manje jedrilice imaju mehanizam upravljanja direktno na krmi.

9. Đenova/Genova (jib) – je prednje roll jedro locirano na pramcu broda i proteže se vertikalno od pramca do vrha glavnog jarbola. Na jarbolu (mainmast) se nalazi glavno jedro (mainsail). Đenova se otvara na levu ili desnu stranu odnosno na port ili starboard stranu u zavisnosti od pravca vetra.

10. Prelet – ovaj osnovni manevar na jedrilici se odnosi na okretanje, menjanje pravca kroz vetar, tako da se pravac vetra promeni sa jedne strane broda na drugi. Bum će se uvek prebaciti sa jedne strane na drugu stranu kada menjamo pravac vetra i đenova se prebacuje sa jedne na drugu stranu tokom ovog manevra tako da bude u pravcu vetra.

Nadamo se da smo vam malo pojasnili ove osnovne termine jedrenja ali nemojte se opterećivati previše, jer kada isplovimo, otvorimo jedra, uhvatimo dobar vetar i krenemo da jedrimo i kada doživite taj neopisivi osećaj kao aktivan član posade, svi ovi termini će vam postati jasniji. Takođe, vaš skiper je uvek tu, raspoložen da vam da smernice i ispuni vašu radoznalost o jedrenju u cilju da steknete osnovno znanje i postanete iskusan član posade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaš skiper
Nenad Vujović – Neni