Škola za skipere – Volos 2023

U saradnji sa Himera Sailing School iz Volosa, nudimo vam mogućnost obuke, polaganja ispita kao i izdavanja međunarodno priznate Skiper dozvole do 56 feet-a (do 17 metara).

Himera Sailing School sa sedištem u Volosu, Grčka, osnovana je 2010 godine i prva je privatna offshore škola u zemlji. Prepoznata od strane GGA sa licencom broj 3-3-2010, ispunjava sve uslove postavljene od strane Sporting Law (Presidential Decree 219/2006) tako da je njena diploma prepoznata kako među grčkim vlastima tako i širom sveta.

Naša škola za skipere traje 9 dana i uključuje sledeće oblasti:

Praktični deo:

 1. Rad na palubi
 2. Pravila bezbednosti na brodu, čvorovi, sigurnosna oprema
 3. Upravljanje jedrilicom na motor i pod jedrima
 4. Uplovljavanje i isplovljavanje (Luke, sidrenje, bočno pristajanje, Mediteranski vez)
 5. Pravci jedrenja (Trimovanje jedara)
 6. MOB Čovek u moru pokazna vežba
 7. Sidrenje u uvalama

Teorijski deo:

 1. Navigacija uz pomoć nautičkih karata (plotovanje kursa, pozicioniranje, upotreba GPS navigacije, svetionici, pozicioniranje uz pomoć kompasa)
 2. Meterologija
 3. Dizel motori (Osnovna mehnika i održavanje)
 4. Postupci u alarmantnim situacijama

*Program škole za skipere može varirati u skladu sa vremenskim uslovima. Uobičajena ruta tokom kursa je Volos-Trikeri-Skihatos-Skopelos-Orei (Evia)-Volos. Naša škola nije predviđena kao odmor na jedrilici već intenzivna praksa, kako u grupi tako i individualno u zavisnosti od stepena obuke polaznika kursa. Škola je zamišljena kao i ujedno upoznavanje Severnih Sporada (marina, sidrišta, vetrova) kako bi polaznici škole u perspektivi mogli samostalno da obiđu region u privatnoj režiji.

**Pohađanje kursa ne garantuje dobijanje grčke dozvole za skipera. Organizator kursa Infinity Sailing u saradnji sa Himera Sailing School zadržava pravo da gorepomenutu dozvolu ne izda licu koje nije pokazalo dovoljno znanje tokom kursa kao i na završnom ispitu.

Kursevi se regularno održavaju tokom aprila, maja i oktobra. Za organizaciju kursa u drugim mesecima potrebno je minimum 4 polaznika.

Škola skipera se održava u mesecima April, Maj, Septembar i Oktobar.

CENA KURSA 850 €

Cena kursa obuhvata:
 • Smeštaj na jedrilici 8 noći
 • Skripte za učenje
 • Hranu i bezalkoholne napitke
 • Troškove izdavanja dozvole za skipera
 • Gorivo, takse, i marine za vreme kursa
Cena kursa ne obuhvata:
 • Individualni prevoz do Volosa
 • Troškove boravka van jedrilice
 • Putno osiguranje