Video lekcije

U ovoj sekciji ćemo se posvetiti dostupnim video lekcijama iz oblasti jedrenja.  Počećemo od osnovnih stvari kao što su: Šta je jedrenje? Koji su osnovni delovi jedrilice? Kako vezati neke od korisnih čvorova? Šta raditi prilikom uplovljavanja u marine? Baziraćemo se na lekcije koje će vam sigurno biti korisne ukoliko planirate da boravite na jedrilici, makar i turistički jednom godišnje. Takođe prikazaćemo vam neke od zanimljivih video zapisa sa jedrenja u Grčkoj.

Osnove jedrenja:

Osnovni delovi jedrilice

 

 Namotavanje brodskih kanapa:

 

Kako pristati za Mediteranski vez:

Kako pravilno baciti sidro:

Kako vezati pašnjak:

Simboli na Nautičkoj karti:

Određivanje kursa na nautičkoj karti: